Autor: jakma | Vydáno: 11.9. 2008 09:05 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-co-by-vas-melo-zajimat-163.html

Co by vás mělo zajímat

Povinnost oddílů mít mládežnická družstva - směrnice STK

   

(1)   Pro přihlášení družstva do nejvyšší seniorské soutěže je podmínkou od sezony 2008/2009 přihlásit do soutěží mládežnická družstva dle následující specifikace:

 

Soutěžní ročník 2008-2009: jedno družstvo dorostenců a jedno družstvo žáků
Soutěžní ročník 2009-2010: jedno družstvo dorostenců a dvě družstva žáků
Soutěžní ročník 2010-2011: jedno družstvo dorostenců a dvě družstva žáků, každé v jiné věkové kategorii

 


(2)   Pro přihlášení družstva do ostatních seniorských soutěží je podmínkou od sezony 2008/2009 přihlásit do soutěží mládežnická družstva dle následující specifikace:

 

Soutěžní ročník 2008-2009: jedno mládežnické družstvo (dorostenci nebo žáci)
Soutěžní ročník 2009-2010: jedno družstvo dorostenců a jedno družstvo žáků
Soutěžní ročník 2010-2011: jedno družstvo dorostenců a dvě družstva žáků

 


(3)   Do výše uvedených kvót se započítávají družstva, jejichž soupisku tvoří minimálně 60% aktivních hráčů příslušné věkové kategorie (aktivním hráčem se rozumí hráč pravidelně nastupující do příslušné soutěže).

 

(4)   Pro soutěžní ročník 2008-2009 je udělena výjimka pro družstva, které se řádně přihlásí do žákovských soutěží  ale nastoupí až od 1.12.2008. Tato družstva nebudou sankciována za předpokladu, že řádně dohrají zbylou část sezóny dle termínové listiny.

 

(5)   Pokud oddíl nesplní povinnost mít přihlášená mládežnická družstva, nebo mládežnické družstvo z jakéhokoliv důvodu soutěž nedokončí, bude mu udělena pokuta za každé nepřihlášené (nedokončivší) družstvo. Zároveň bude tato skutečnost zohledněna v licenčním řízení pro příslušný soutěžní ročník.

 

(6)   Pro soutěžní ročník 2008-2009 je pokuta za každé nepřihlášené (nedokončivší) družstvo stanovena ve výši 3.500,- Kč.