Autor: Ondra | Vydáno: 7.1. 2010 20:33 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-vsk-vut-konci-korfbal-klub-nastupuje-309.html

VSK VUT končí - Korfbal Klub nastupuje!

 

Dlouho očekávané se 1.1.2010 stalo skutkem - po mnoha letech, kdy brněnský korfbal aktivně působil pod hlavičkou VSK VUT Brno, došlo k rozhodnutí opustit toto sdružení a vrátit se k původnímu sdružení Korfbal Klub Brno. 

Proč k tomu došlo se dočtete níže. 

 

Pod křídla VSK VUT Brno jsme se uchýlili v roce 2002, když jsme se rozhodli využívat výhod, které nám tato spolupráce nabízela. Byla to zejména možnost trénovat v tělocvičnách patřících pod univerzitu za výhodných podmínek. Bylo to sice vyváženo méně pružnou administrativou, zejména při shánění financí, ale sportovní podmínky byly vynikající, zejména poté, co byla dostavěna nová sportovní hala v areálu pod Palackého vrchem.

 

Bohužel na jaře roku 2009 se vedení univerzity, které je majitelem portovišť rozhodlo, že nebude občanské sdružení VSK VUT Brno zvýhodňovat před jinými občanskými sdruženími. Ačkoliv byly univerzitě nabídnuty různé benefity, které můžeme my nebo ostatní sportovní oddíly VSK VUT Brno nabídnout, vedení VUT se rozhodlo, že nejsou dostatečně atraktivní a výrazně zvýšilo nájemné pro členy VSK VUT Brno. V tu chvíli bylo pro nás naprosto jedno, jestli si budeme sportoviště VUT pronajímat jako VSK VUT Brno nebo zcela jiný subjekt. A protože jako samostatný subjekt máme lepší a pružnější možnost žádat o různé finanční podpory, podepisovat smlouvy a vůbec fungovat. 

 

Proto jsme se rozhodli, že se vrátíme ke dříve funkčnímu občanskému sdružení Korfbal Klub Brnp (někdy také Korfbal Club Brno). Toto rozhodnutí bylo konzultováno na valné hromadě oddílu a schváleno VV v září 2009. Od té doby jsme začali vše připravovat na přechod, který se měl uskutečnit k 1.1.2010. Toto datum bylo zvoleno kvůli možnosti dočerpat dotace přidělené na rok 2010 korfbalovému oddílu VSK VUT. Odchod byl oznámen mateřskému VSK VUT, kde se setkal s pochopením a naše spolupráce rozhodně nekončí.

 

Během prvního lednového týdne pak přišlo rozhodnutí z Českého korfbalového svazu, které potvrzuje přestup všech hráčů VSK VUT Brno do oddílu Korfbal Klub Brno a pod touto hlavičkou dokončit sezónu 2009/2010. 

 

Doufám, že pod staronovým názvem náš oddíl čekají především úspěchy, zejména ty, kterých se nám dosud nepodařilo dosáhnout. Mezi ně určitě patří zisk mistrovského titulu v seniorské kategorii, který by současnému A-týmu určitě slušel, ale také třeba mediale v žákovských kategoriích, které jsme dosud nikdy nezískali. Základem pro tyto cíle ale bude vybudování silného oddílu s kvalitním zázemím a především silnými žákovskými a dorosteneckými družstvy. K tomu budeme samozřejmě potřebovat zajistit i dostatek finančních prostředků. Doufám, že všichni členové klubu napnou své síly ke splnění těchto společných cílů. Držím nám všem palce a "ať nám to tam padá".