Autor: Ondra | Vydáno: 17.6. 2010 20:48 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-valna-hromada-oddilu-korfbal-klub-brno-360.html

Valná hromada oddílu Korfbal klub Brno

Dovoluji si Vás touto cestou pozvat na Valnou hromadu členů občanského sdružení Korfbal klub Brno, která se uskuteční 23.6.2010 od 17,30h na ZŠ Kamínky v Brně - Novém Lískovci.

 

Více informací v článku.

Začátek: 17:30
Místo konání: ZŠ Kamínky, Brno - Nový Lískovec
Sraz: 17:15 před hlavním vstupem do budovy školy
Předpokládaný konec: nejpozději 20:00

Program:
1) Zahájení VH, schválení programu

2) Schválení jednacího a volebního řádu

3) Informace o přechodu VSK VUT Brno > KK Brno - Ondřej Fridrich

4) Schválení nových stanov občanského sdružení Korfbal klub Brno

5) Závěrečná zpráva 2009/2010 - Ondřej Fridrich a jednotliví družstev

6) Volba členů výkonného výboru oddílu a revizní komise

7) Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009 a návrh rozpočtu 2010 - Ondřej Fridrich

8) Tréninkový a turnajový plán na období červen - srpen - trenéři družstev

9) Informace o soustředění - Jakub Máša

10) Cíle a plány pro rok 2010-2011 - Ondřej Fridrich a trenéři družstev

11) Organizace družstev v roce 2010-2011 - Ondřej Fridrich a trenéři družstev

 

Prosím všechny o zodpovědný přístup a účast na této VH, protože přese všechny formality, které musíme na valné hromadě vyřešit, jde hlavně o to, domluvit se na programu na léto a na další sezónu.

Valná hromada bude volební, je třeba schválit nové stanovy oddílu a nový výkonný výbor. Nový návrh stanov obdržíte všichni e-mailem nejpozději do 18.6.
Pokud máte někdo zájem pro oddíl pracovat ve výkonném výboru oddílu, prosím přihlaste se na moji adresu nejpozději do 22.6. Nabídka platí samozřejmě i pro rodiče členů.

Valné hromady se mohou účastnit všichni členové oddílu bez rozdílu věku. Členové oddílu mladší 18-ti let nemají hlasovací právo, ale může se spolu s nimi zúčastnit jejich zákonný zástupce, který má pak při hlasování právo zastupovat.

Více informací o programu, stejně jako volební a hlasovací řád, najdete v příloze. Máte-li k programu jakékoliv dotazy či náměty, jsem Vám k dispozici.

Prosím všechny trenéry, aby tuto informaci předali dětem na tréninku. Budeme rádi, když se zúčastní valné hromady i jejich rodiče.

Předem díky za účast

Ondřej Fridrich
předseda Korfbal klub Brno