Autor: Ondra | Vydáno: 1.12. 2012 14:21 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-valna-hromada-kk-brno-576.html

Valná hromada KK Brno

Zveme všechny aktivní i neaktivní členy KK Brno na Valnou hromadu občanského sdružení Korfbal klub Brno, která se uskuteční v pátek 14.12.2012 od 18h v areálu Orel v Brně-Komíně

 

Na program valné hromady pak naváže příprava prostor pro vánoční večírek, který se koná hned následující den.  pravidelný páteční trénink tímto odpadá. 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem občanského sdružení. Jejím účelem je schválit plán činnosti a hospodaření občanského sdružení, zvolit jeho vedení na další období a rozhodovat v dalších zásadních bodech existence sdružení.


Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Zpráva o stavu občanského sdružení a zhodnocení sezóny 2011/2012
3. Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2011 a 2012 (neúplná)
4. Finanční rozvaha roku 2013
5. Plán činnosti 2013
6. Volba výkonného výboru

 

Jak vidíte, program je poměrně formální a strukturovaný, pokusím se ale omezit formality na minimum a spíše se soustředit na věcné řešení aktuální situace. Mimo jiné - příspěvky na sezónu 2012/13, Europa Shield, rozvoj mládeže (žáci, dorost), tréninkové haly aj. 

Pokud máte někdo další body do diskuze, prosím, zašlete je na e-mail vv@korfbalbrno.cz.  

 

Nicméně bude nutné zvolit nový výkonný výbor, proto vyzývám všechny, kdo se chtějí podílet na chodu klubu, aby do 10.12.2012 zaslali na e-mail vv@korfbalbrno.cz e-mail s informací, že chtějí kandidovat do výkonného výboru. 

Dále bude třeba zvolit člena revizní komise, který má na starosti kontrolu hospodaření klubu. Tuto činnost nemůže vykonávat formální člen výkonného výboru.