Autor: Peter | Vydáno: 28.4. 2017 22:58 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-korfbal-se-dostava-do-dalsi-brnenske-mestske-casti-835.html

Korfbal se dostává do další brněnské městské části

V tomto týdnu proběhly dva ukázkové dny na další základní škole v Brně, kde se korfbal ještě nikdy nepředstavil. Byla to ZŠ Krásného v městské části Juliánov.

 

Zájem o korfbal na ZŠ Krásného projevila místní paní učitelka Kašparová, která se s korfbalem seznámila na únorovém korfbalovém semináři pro učitele, který pořádal Korfbal klub Brno ve spolupráci s brněnskou AŠSK. Proto zástupci školního korfbalu zavítali do nové, pro ně ještě neznámé městské části Juliánov.

 

Ukázkové dny se konaly v úterý 25. a ve středu 26. dubna. Korfbal si v 8 hodinách vyzkoušeli všichni žáci od druhého po pátý ročník, kterým se korfbal zalíbil hlavně díky spolupráci holek a kluků v jednom týmu. Korfbal zaujal i místní vyučující, kterým se pozdávala hlavně nenásilná forma našeho sportu, který tak určitě budou využívat ve výuce tělesné výchovy. Z řad vyučujících zazněl hned zájem o účast na stejném semináři korfbalu, jaký absolvovala paní Kašparová.

 

Pro místní děti je ale vzdálenost na nejbližší korfbalové kroužky celkem velká, nejbližší je až v Maloměřicích. Proto byla prodiskutována i možnost otevření korfbalového kroužku na ZŠ Krásného od příštího školního roku. Pozitivně na tuto možnost zareagovali i ve školním volnočasovém klubu, který ve škole organizuje veškeré volnočasové aktivity svých žáků.