Autor: Peter | Vydáno: 11.5. 2017 11:39 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-navrat-korfbalu-do-kurimi-po-nekolika-letech-837.html

Návrat korfbalu do Kuřimi po několika letech

Projekt Korfbal do škol oslovil také učitele z Kuřimi nedaleko Brna. Na místní základní škole Jungmannova totiž působí p. učitel Radovan Šmíd, který má zkušenosti s korfbalem z let, kdy tento sport v České republice teprve začínal a jedním z prvních korfbalových měst byla právě Kuřim.

 

První obnovený kontakt s korfbalem přišel v prosinci loňského roku, kdy se na oslavách 25 let založení brněnského klubu potkali korfbaloví pamětníci i zakládající členové korfbalu v Brně. Oslav se mezi jinými účastnili také Drago Sukalovský, současný starosta Kuřimi, a Radovan Šmíd, který učí na kuřimské základní škole. Dozvěděli se o projektu Korfbal do škol, který úspěšně realizuje Korfbal klub Brno a ihned projevili zájem o ukázky korfbalu i v Kuřimi.


Na realizaci ukázkových hodin došlo na začátku května. Ve dvou dnech, ve středu 3. a čtvrtek 4. května se konalo celkem 10 ukázkových hodin, na které se na ZŠ Jungmannova přihlásilo 13 tříd od druhého až po sedmý ročník. Korfbal se líbil nejen místním žákům, ale zaujal i vyučující. Ty, kromě všech výhod perfektního sportu pro smíšený kolektiv, potěšila také možnost bezplatného zapůjčení korfbalového vybavení od Českého korfbalového svazu. Většina z nich slíbila, že korfbal budou určitě využívat v hodinách tělesné výchovy.


Pokud bude ze strany dětí i učitelů zájem trvat, mohl by být v příštím školním roce na této základní škole otevřený také korfbalový kroužek. V plánu je oslovení také další školy v Kuřimi, kterou je ZŠ Tyršova, čímž by mohla vzniknout samostatná regionální školní korfbalová soutěž pro Kuřim.


Fotky z ukázek najdete zde: http://www.zskj.cz/skola/tridy/i-stupen/4a/fotogalerie-tridy-4-a/korfbal.html