Autor: Peter | Vydáno: 10.5. 2017 09:54 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-pozvanka-na-clenskou-schuzi-spolku-840.html

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

Spolek Korfbal klub Brno, z.s. zve všechny své členy na výroční členskou schůzi spolku.

 

Datum: čtvrtek 25. 5. 2017
Čas: 18.00 hodin
Místo: ZŠ Laštůvkova 77, 635 00 Brno - vchod ze dvora školy od sportovních hřišť


Program:

1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Výroční zpráva spolku - hodnocení předsedy sportovního klubu
3. Zpráva o hospodaření spolku a rozhodnutí o HV za rok 2016
4. Zpráva kontrolní komise
5. Návrh rozpočtu na rok 2017

6. Různé - diskuze

7. Závěr


Předpokládaný konec - 19:30h.


Na setkání se těší


Ing. Ondřej Fridrich
předseda spolku