Autor: Peter | Vydáno: 2.6. 2017 18:34 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-korfbalove-ukazky-nadchly-sportovni-zs-janouskovu-v-brne-844.html

Korfbalové ukázky nadchly sportovní ZŠ Janouškovu v Brně

O ukázky korfbalu projevila zájem Základní škola Janouškova v Brně, která je známá svým sportovním zaměřením. V každém ročníku je totiž speciální sportovní třída s 5 hodinami tělesné výchovy týdně, které mají místní žáci v rozsáhlém školím sportovním areálu. Kromě toho škola úzce spolupracuje i s fotbalovým klubem Zbrojovka Brno.

 

Ve čtvrtek 1. června na Den dětí se proto uskutečnil první ukázkový den. Místní vyučující prezentovali korfbal jako speciální dárek pro děti z prvního stupně. Pro sportovně nadané děti od 3. do 5. třídy pak nebyl problém pochopit všechna korfbalová pravidla a k vidění byla spousta košů. Korfbal jako sport se zalíbil hlavně učitelkám z prvního stupně, které hledaly nějakou novou hru do hodin tělesné výchovy. A právě korfbal jim poskytuje výborné možnosti pro rozvoj týmové spolupráce mezi dětmi.

 

O ukázky korfbalu na ZŠ Janouškové projevila zájem paní učitelka Dittrichová, která nakonec přiznala, že ukázky korfbalu dokonce převýšily její očekávání. A protože děti projevily o korfbal obrovský zájem, chtěla by od příštího školního roku otevřít na své škole korfbalový kroužek. Proto byly předběžně domluveny další ukázkové hodiny na září pro žáky budoucích druhých a třetích tříd, které teď ještě ukázky korfbalu neabsolvovaly, a také pro třídy na druhém stupni. Následně by se v příštím školním roce tato škola určitě zapojila do školních soutěží v Brně, což je další skvělou zprávou pro korfbal v Brně.