Autor: Peter | Vydáno: 24.6. 2017 09:48 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-vyuka-korfbalu-na-masarykove-univerzite-v-brne-846.html

Výuka korfbalu na Masarykově Univerzitě v Brně

Každým rokem se ve zkouškovém období jarního semestru vyučuje na Masarykově Univerzitě předmět korfbal. Výuku pořádá Fakulta sportovních studií a korfbal je volitelným předmětem pro všechny studenty této fakulty.


Garantem předmětu je PaedDr. Zděnek Janík, který pravidelně spolupracuje s korfbalovými experty. Již od začátku na to není sám, nejprve to byli bratři Königsmarkové, poté Aladár Dančo a v současnosti trenéři z Korfbal klubu Brno, kteří mu pomáhají představit korfbal studentům. Korfbalová výuka letos probíhala ve třech blocích, vždy v pátek, aby se jí mohli účastnit i studenti kombinovaného studia. Postupně se hodiny korfbalu konaly 2., 9. a 23. června o celkovém obsahu 7 vyučovacích hodin. V letošním školním roce se předmětu zúčastnilo 12 studentů. Ti si postupně vyzkoušeli různé techniky střelby, např. z místa, z pohybu, v donášce a také po véčku. Seznámili se se základními pravidly a zahráli si také obě současné zápasové varianty. Korfbal 4 a také tradiční korfbal 8 na 8, při kterém je doplnili někteří hráči KK Brno. V průběhu výuky jim byly vysvětleny i základní taktické varianty, od 4-0, přes 3-1 na 2-2, ale také současný moderní dynamický korfbal.