Autor: Peter | Vydáno: 19.1. 2018 18:42 | Adresa: http://www.korfbalbrno.cz/clanek-ukazky-pro-nove-zaky-na-brnenskych-zakladnich-skolach-874.html

Ukázky pro nové žáky na brněnských základních školách

Ze začátku nového roku 2018 projevila zájem o korfbalové ukázky základní škola Heyrovského v Brně-Bystrci. O další korfbalové ukázky pro své nové žáky na ZŠ Arménská v Brně-Bohunicích projevila zájem také místní paní učitelka Čapková, která má s korfbalem již dlouholeté zkušenosti.

 
Ukázky pro nové žáky na ZŠ Heyrovského v Brně

Naposledy se ukázky korfbalu na této škole uskutečnily před dvěma lety, a proto byly letošní ukázky určeny pro žáky, kteří se s korfbalem ve školním roce 2015/2016 nesetkali. Konkrétně šlo o současné třetí a čtvrté třídy. Proto si během celého dopoledne korfbal vyzkoušelo a zahrálo všech 5 tříd z těchto dvou ročníků.

Někteří žáci okamžitě projevili zájem také o korfbalový kroužek, který můžou v Bystrci navštěvovat každý čtvrtek na ZŠ Laštůvkova. Základní škola Heyrovského se každoročně zapojuje také do Školního korfbalového poháru, ve kterém hned v prvním ročníku obsadila 2.místo v kategorii přípravek. Jinak tomu nebude ani letos, když bude o postup do městského finále bojovat 5. března na obvodním kole v Žebětíně.
 
Korfbal si vyzkoušeli i noví žáci na ZŠ Arménská v Brně 
 
Ukázky pro nové žáky se uskutečnily ve čtvrtek 18. ledna, kdy se s korfbalem seznámili žáci třetích a čtvrtých tříd. Nejdřív si čtyři třídy z těchto dvou ročníků vyzkoušely střelbu na koš, naučily se základní pravidla a na konci ukázkových hodin nesměla chybět ani hra. Poslední ukázkovou hodinu absolvovala nejpočetnější třída páťáků. A protože již korfbal znají, vytvořili 3 družstva po 8 hráčích a zahráli si rychlý korfbalový turnaj. Bylo vidět, že s korfbalem mají zkušenosti, a proto v relativně krátkých zápasech padlo hodně košů.

Protože velkou část dětí korfbal zaujal, většina z nich si vzala letáčky o korfbalových kroužcích. Nejbližší možností pro děti z Bohunic jsou kroužky v sousedním Starém Lískovci, každé pondělí na ZŠ Bosonožské nebo každý čtvrtek na ZŠ Labské. I ZŠ Arménská se pravidelně účastní Školního korfbalového poháru, letos změří síly se školami ze Starého Lískovce na obvodním kole, které se uskuteční na ZŠ Labská.